Amandelen

Tonsillitis, in de volksmond ook "angina" genoemd, is een ontsteking van de tonsillen of keelamandelen. Het komt meestal voor bij kinderen, maar kan ook bij volwassenen voorkomen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een acute tonsillitis, chronische tonsillitis en recidiverende tonsillitis. Een tonsillitis kan gepaard gaan met of aanleiding geven tot een peritonsillair abces.

Uitgebreide informatie over amandelen is steeds te verkrijgen via onze artsen.