Hoofd-Hals kanker

In het hoofd- en halsgebied komen verschillende vormen van kanker voor.

• Huid
• Mondholte en lip
• Keelholte
• Strottenhoofd
• Neus & Sinussen
• Oren
• Schildklier
• Speekselklieren

Afhankelijk van de gestelde diagnose is er meestal een specifieke behandeling voor elk hoofd- en halsprobleem. Deze behandeling kan medicamenteus zijn, bestaan uit een operatieve ingreep of een andere behandeling zijn (bestralingen of chemotherapie) die in het ziekenhuis plaatsvindt.

Uitgebreide informatie over hoofd- en halsproblemen is steeds te verkrijgen via onze artsen.