Gehoorverlies

Gehoorverlies is een vermindering van het hoorvermogen. Er zijn verschillende termen die vaak door elkaar gebruikt worden om gehoorverlies verder te omschrijven. We delen gehoorverlies o.a. in naar de ernst (normaal - licht - matig - ernstig – doofheid) en het type van gehoorverlies.

Een perceptief gehoorsverlies is het gevolg van een sensorineurale stoornis d.w.z. door een probleem ter hoogte van het slakkenhuis of de hoger gelegen zenuwbanen.

Geleidingsdoofheid of een conductief gehoorsverlies is het gevolg van een stoornis t.h.v. de structuren die de geluidstrillingen moeten doorgeven naar het slakkenhuis toe, d.w.z. door een probleem ter hoogte van de gehoorgang, het trommelvlies, de gehoorbeentjesketen of zeldzamer t.h.v. van het binnenoor.

Gemengde doofheid is een combinatie van een perceptief en geleidingsgehoorverlies.

Afhankelijk van de gestelde diagnose is er meestal een specifieke behandeling voor elk oor- en/of gehoorprobleem. Deze behandeling kan medicamenteus zijn, bestaan uit een aanpassing met een hoortoestel of een operatieve ingreep zijn die in het ziekenhuis plaatsvindt.

Mogelijke onderzoeken zijn:

• Audiogram
• Tympanogram
• Stapedius reflexen
• Spraakaudiogram
• BERA-onderzoek
• Oto-akoestische emissies
• CT-scan of NMR-scan

Mogelijke aandoeningen zijn:

• Gehoorsverlies
• Flapoor
• Oorschelpafwijking
• Othematoom (bloeduitstorting)
• Te nauwe gehoorgang
• Otitis externa (buitenoorontsteking)
• Otitis media (middenoorontsteking)
• Mastoiditis
• Trommelvliesperforatie
• Defecte beentjesketen
• Cholesteatoma
• Otosclerose
• Tinnitus of oorsuizingen

Mogelijke behandelingen of operaties zijn:

• Otoplastie (flapoorcorrectie)
• Oorschelpreconstructie
• Meatoplastie (gehoorgangcorrectie)
• Transtympanale drainage, buisjes of diabolo's
• Ossiculoplastie – functionele oorheelkunde
• Tympanoplastie – trommelvliesherstel
• Stapedotomie
• Hoortoestel
• Botverankerd hoortoestel (BAHA)
• Middenoor implantaat (MI)
• Cochleaire implantaat (CI)

Uitgebreide informatie over gehoorverlies is steeds te verkrijgen via onze artsen.